-Kita- TVENKINI? AERACIJOS ?RANGA ÄIEMAI ÄUVIMS

Kategorija: Kita technika
Skelbimo ID: 6569
http://www.agri.lt/modelis.php?id=6569

Kaina: 87 ÔéČ

Metai: 2017

Šalis: Lietuva
Miestas: Klaip?dos m.


Apra┼íymas: Parduodame ?vairi? gamintoj? ir galingum? orap?tes, membraninius bei akmeninius difuzorius, iÜtirpusio deguonies matuoklius, kit? ?rang?, skirt? tvenkini? bei kit? vandens telkini? aeravimui, siekiant iÜvengti ×uv? dusimo ×iem? bei vasar?. Orap?t?s iÜpu?iamas oras, tiekiamas per ×arn? ? difuzori?, kuris pagal savo pralaidum? bei orap?t?s paj?gum? skandinamas tvenkinio vandenyje atitinkamame gylyje. Ői sistema skatina tvenkinio vandens prisotinim? deguonimi, bei palaiko ?vairaus skersmens neu×Ü?lan?i? eket?, priklausomai nuo vandens telkinio dyd×io, gylio, formos. Őiuo b?du tvenkinio ×uvys yra apsaugotos nuo deguonies stygiaus ×iem?, o naudojant orap?t? vasaros sezono metu, yra atv?sinamas vanduo, tod?l lengviau iÜgyvena Üaltavanden?s ×uvys, bei prisotintas deguonimi tvenkinio vanduo, b?na Üvaresnis, skaidresnis ir ma×iau veisiasi ?vair?s dumbliai. Parduodame pilnai sukomplektuotas aeracijos sistemas su membraniniais arba keraminiais difuzoriais, pagal J?s? tvenkinio parametrus (plot?, gyl?, ×uv? kiek? ir t.t.). Pristatome visoje Lietuvoje, iÜraÜome PVM S?skaitas-fakt?ras, suteikiame garantij? prek?ms bei darbams, teikiame sumontavimo paslaug?. Atsiskaitymas grynaisiai pinigai, prista?ius prekes kurjeriui arba bankiniu pavedimu. Pristatymas sekan?i? dien? po internetinio arba telefoninio u×sakymo. Apsilankykite internetin?je parduotuv?je www.viskastvenkiniams.lt Svetain?je daug naudingos informacijos, kuri pad?s rasti reikiam? sprendim? arba produkt? J?s? tvenkiniui. ReikÜminiai ×od×iai: burbuliatorius aeratorius siurbliukas tvenkiniui aeracija aeravimas orapute orapute tvenkiniui tvenkiniu aeracija prisotinimas deguonimi deguonis kompresorius oro kompresorius oro putimas aeratoriai tvenkiniui orui pusti vandens aeracija kompresorius prudui prudo aeravimas prudu aeracija kad nedustu ×uvys oras ×uvims

Pardav─Śjas: UAB "Erum International"
Tel.: 867747877
El paštas: info@erum.eu
www: https://erumaqua.lt/
Apra┼íymas: Didmenin? ir ma×menin? prekyba
Biologinio filtravimo bei aeravimo ?ranga nuotek? valymo ?renginiams
Tvenkinin?s ×uvininkyst?s bei u×dar? ×uv? auginimo sistem? ?ranga
Vandens telkini? prie×i?ros priemon?s
Pra┼íome u┼żpildyti ┼żemiau esan─Źi─ů form─ů ir J┼źs┼│ lai┼ík─ů gaus skelbimo autorius
J┼źs┼│ el.pa┼íto adresas:
J┼źs┼│ telefono numeris:
Komentarai: