Telefono Nr.
Slaptažodis
Naujas vartotojas
Slaptažodžio priminimas
 
 
  Šiandien: 2023 12 08
Vardadienius švenčia:
Vaidginas, Gedmintė, Zenonas, Cuntilda
 
 

Darov?s prekybos centruose - kokybikos

2013.11.26

Valstybin?s maisto ir veterinarijos inspektoriai nuolat tikrina darovi?, tarp j? ir populiariausi? – bulvi?, mork?, kop?st?, svog?n? ir kt. kokyb? bei enklinim?. Pasak patikrinim? rezultatus apibendrinusios Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausiosios specialist?s Aurelijos Drumstien?s, Lietuvoje prekiaujama kokybiškomis darov?mis. Iš nustatyt? paeidim? daugiausiai pasitaik? enklinimo reikalavim? nesilaikymo atvej?.

,,Vienas daniausiai pasitaikiusi? paeidim? – kai darov?s, ?vetos iš Europos S?jungos ar tre?i?j? šali?, ? prekybos sales buvo tiekiamos tiesiai iš sand?li?, neperrinktos, nesuskirstytos ? klases, jei to reikalauja kokyb?s standartai, bet dar daniau ?kio subjektai, vykdantys mamenin? prekyb? darov?mis, nesilaik? enklinimo reikalavim?, nenurod? ar neteisingai nurod? ši? produkt? kilm?s šal?, klas?“, – sak? A.Drumstien?.
 
Per 2013 m. 11 m?nesi? iš viso buvo patikrinta daugiau kaip 71 t darovi?, iš j? 2 t (t.y. 3 %) neatitiko kokyb?s reikalavim?, apie 10 % patikrint? darovi? buvo paeistos lig? ar puvini?.
 
Apibendrinus valstybin?s kontrol?s duomenis, kokybiškiausios darov?s yra g?iniai kop?stai, j? kokyb?s neatitikim? nustatyta vos pavieniai atvejai. Pasak specialist?s, daniausi nusiskundimai kop?st? kokybe, buvo – ?tr?k? kotai. Kadangi kotai n?ra laikomi valgom?ja ši? darovi? dalimi, tod?l tokiais atvejais bendrieji kokyb?s reikalavimai netaikomi. Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, apie 70 % m?s? prekybos tinkluose parduodam? kop?st? – uauginti šalies ?kiuose.
 
Iš daniausiai vartojam? darovi?, prekybos vietose buvo patikrinta beveik 20 t bulvi? (iš j? per 92 % buvo uaugintos Lietuvoje). Tikrinim? metu buvo i?rima, kad bulv?s b?t? sveikos, švarios, nesuvyt?, sausos, nepaeistos puvini?, neem?tos. 2,13 t (10,7 %) neatitiko kokyb?s reikalavim?, bulv?s buvo neteisingai paenklintos ar visai be enklinimo dokument?. Iš importuot? šios r?šies darovi?, daugiausiai paeidim? (spalvos defekt?, lig? ir puvini?) pasitaik? lenkiškose bulv?se.
 
Svog?nai – dar viena, Lietuvoje gausiai vartojam? prieskonini? darovi?. Per ši? met? 11 m?n. buvo patikrinta 16,5 t prekyboje esan?i? ši? darovi? (49 % lietuvišk? ir 31 % lenkišk?). Pagrindiniai neatitikimai, kaip ir daugumos patikrinim? atvej?, buvo neteisingas enklinimas, ta?iau pasitaik? ir kokyb?s neatitikim?, pvz.: buvo prekiaujama em?tais svog?nais.
 
Iš patikrint? 4,15 t mork? (iš j? apie 56,7 % uaugintos Lietuvoje), daugiau nei 40 % buvo netinkamai paenklintos, kokyb?s reikalavim? neatitiko 0,32 % belgišk? mork?, kurios buvo dr?gnos, prad?j? gesti.
 
,,Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba gauna vartotoj? skund?, kad nusipirkus plaut? mork?, po kurio laiko jos paruduoja, patams?ja. Vartotojai teiraujasi, ar tokios morkos yra saugios vartoti? Prieš pateikdami morkas parduotuv?ms, ?kininkai ar fasuotojai mechaniniu b?du jas nuplauna švariu vandeniu. Tokio plovimo metu paeidiamas ši? darovi? odel?s paviršinis sluoksnis. Morkose nat?raliai esantys fenolio junginiai reaguoja su ore esan?iu deguonimi ir j? paviršius gali paruduoti ar pajuosti. D?l panaši? chemini? reakcij? gali patams?ti ir obuoliai, salierai ar pievagrybiai. Tai tik estetinis defektas, d?l kurio nenuken?ia skonio ir maistingosios savyb?s, darovi? spalvos pakitimas neturi jokios ?takos moni? sveikatai. Prekybos centruose patams?jusios morkos nedanai pasitaiko, nes reakcijos laikas yra nuo 3 dien? iki savait?s. Tokiomis darov?mis prekybininkai stengiasi neprekiauti, nes vartotojai daniausiai renkasi prekes pagal j? estetin? išvaizd?, tod?l toki? mork? tiesiog nepirkt?“, – komentavo Aurelija Drumstien?.

kitos naujienos


Apie projektą | Taisyklės | Slapukai | Registracija | Paslaugos vartotojams | Reklama | Kontaktai

Visos teisės priklauso: UAB "Optimalios sistemos". Kopijuoti puslapio turinį be sutikimo draudžiama ©.   Sukūrė: Softisite™
Nauja ir naudota žemės ūkio technika, žemės ūkio technikos dalys, technikos nuoma, žemės ūkio paslaugos, sodo technika, miško technika. Skelbimų portalas.