Telefono Nr.
Slaptažodis
Naujas vartotojas
Slaptažodžio priminimas
 
 
  Šiandien: 2023 12 08
Vardadienius švenčia:
Vaidginas, Gedmintė, Zenonas, Cuntilda
 
 

Vartotojai, ?sigij? noro virusu utert? aldyt? uog?, raginami j? nevartoti

2014.01.04

Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad vykdomas skubus tyrimas d?l rinkoje išplatint? galimai nesaugi? šaldyt? uog?. Skubi? pranešim? apie nesaug? maist? ir pašarus sistema RASFF informacij? pateikusios Suomijos atsakingos institucijos specialistai nustat?, kad Lenkijoje pagamintos ir Suomijos tiek?jo keliose Europos valstyb?se išplatintos šaldytos aviet?s ir šaldyt? uog? mišiniai uteršti noro virusu.

Tyrimo metu nustatyta, kad ? Lietuv? iš Suomijos buvo ?veta 14 pakuo?i? po 200 g šaldyt? avie?i? „RAINBOW Raspberries“ (tinka vartoti iki 13 05 2015, tiek?jas „Inex Partners OY“, kilm?s šalis Lenkija) ir 112 pakuo?i? po 300 g. šaldyt? avie?i? ir m?lyni? mišinio „RAINBOW KUNINGATARMARJAT“ (gamintojas Polarica Poland sp..zoo., Lenkija,  tinkamumo vartoti terminai iki 14 05 2015, 15 05 2015 ir 03 06 2015). Šiomis uogomis prekiauta UAB „Prisma LT“ prekybos tinkle.
   
Kauno ir Vilniaus valstybini? maisto ir veterinarijos tarnyb? inspektoriams patikrinus visas šio prekybos tinklo parduotuves nustatyta, kad prekyba min?t? partij? šaldytomis uogomis nevyksta – gavus informacij? iš tiek?j?, visos nesaugi? produkt? partijos išimtos iš rinkos ir saugomos atskirai nuo kit? maisto produkt?, ta?iau iki tol vartotojams jau buvo parduotos 24 šaldyt? uog? pakuot?s.

„Kiekvieno maisto tvarkytojo tiesiogin? pareiga yra utikrinti, kad vartotojams b?t? tiekiami tik saug?s maisto produktai, o ?tarus ar nusta?ius, kad ? rink? vis d?lto pateko saugos ar kokyb?s reikalavim? neatitinkantys maisto produktai, maisto tvarkytojas privalo apie tai nedelsiant informuoti tiek pirk?jus, tiek ir atsakingas institucijas. Šiuo atveju prekybos tinklas, tur?damas informacijos apie nesaugias šaldytas uogas, nutrauk? prekyb? jomis, ta?iau nesi?m? joki? veiksm?, kad apie galim? rizik? informuot? uog? jau ?sigijusius vartotojus. Apie atvej? neinformavo ir atsaking? institucij?, nors prival?jo taip pasielgti,“ – atvej? komentavo Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus ved?ja Aušra Išarien?.

Vis? tikrinim? metu rast? šaldyt? uog? likut? – 102 pakuotes po 300 g., nurodyta saugiai sunaikinti specializuotoje utilizavimo ?mon?je. Prekybos tinklo atstovai pakviesti ? Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinius padalinius situacijai aptarti.

Vartotojams, ?sigijusiems pranešime minim? partij? šaldyt? uog?, rekomenduojama j? nevartoti arba prieš vartojim? jas kelet? minu?i? pakaitinti, nes Noro virusas neatsparus aukštai temperat?rai.  Vartotojai taip pat gali, teis?s akt? nustatyta tvarka, gr?inti šiuos produktus pardav?jui ir reikalauti pakeisti juos ? tokius pat saugius produktus arba gr?inti sumok?tus pinigus.

Noro virusas, patek?s ? mogaus organizm?, paeidia plon?j? arnyn?, sukeldamas v?mim? ir viduriavim?. Susirgimo simptomai pasireiškia daniausiai pra?jus 1 dienai po usikr?timo. Reik?t? inoti, kad virusai, sukeliantys arnyno infekcijas, yra stabil?s (atspar?s 60– 700C temperat?rai ir šal?iui) ir ilg? laik? išgyvena aplinkoje. Šie virusai atspar?s pla?iai naudojamiems dezinfektantams, bet jautr?s chlorui bei j? turintiems preparatams.

Noro virusu usikre?iama per nešvarias rankas, aislus ar kitus buities daiktus. Neretai juo usikre?iama per uteršt? maist?, po to virusas gali plisti nuo mogaus mogui. B?tina atsiminti, kad persirgus norovirusine infekcija, susirgimas v?l gali kartotis, skiep? ar specifinio gydymo nuo šio susirgimo n?ra.

 

kitos naujienos


Apie projektą | Taisyklės | Slapukai | Registracija | Paslaugos vartotojams | Reklama | Kontaktai

Visos teisės priklauso: UAB "Optimalios sistemos". Kopijuoti puslapio turinį be sutikimo draudžiama ©.   Sukūrė: Softisite™
Nauja ir naudota žemės ūkio technika, žemės ūkio technikos dalys, technikos nuoma, žemės ūkio paslaugos, sodo technika, miško technika. Skelbimų portalas.