Telefono Nr.
Slaptažodis
Naujas vartotojas
Slaptažodžio priminimas
 
 
  Šiandien: 2024 03 03
Vardadienius švenčia:
Tulė, Kunigunda, Nonita (Nona)
 
 

emaitikas kastinys jau Garantuot? tradicini? gamini? registre

2014.01.13

Sausio 10 d. Europos Komisija ? Garantuot? tradicini? gamini? registr? ?trauk? emaitišk? kastin?. Tai yra penktasis lietuviškas produktas, ?gij?s saugom? produkto pavadinim? Europos S?jungoje. Šiame s?raše be emaitiško kastinio yra Lietuviškas varšk?s s?ris ir midus „Staklišk?s“, kuriems suteikta Saugoma geografin? nuoroda, Sein?/Lazdij? krašto medus, kuriam suteikta Saugoma kilm?s vietos nuoroda ir Skilandis, kuriam suteikta Garantuoto tradicinio gaminio nuoroda.

Pavadinimas „emaitiškas kastinys“ minimas dar XX a. valgi? gaminimo recept? knygose – „Gaspadinyst?s knyga arba Pamokinimai kaip prigulin?iai yra sutaisomi valgiai“ (1927 m.), „K? valgome“ (1935 m.), „Lietuvi? valgiai“ (1983 m.).

Kastinio gamybos b?das kil?s iš emaitijos. Šiam gaminiui b?dinga vienalyt?, tiršta, rišli, standaus kremo su pavieniais skys?io lašeliais gerai burnoje tirpstanti tekst?ra. emaitijoje susiformavusi savita grietin?s perdirbimo technologija išpopuliar?jo visoje Lietuvoje – ? ind? sudedamas pašildytas suminkštintas sviestas, grietin? ar grietin?s–r?gpienio mišinys ir sukama viena kryptimi tol, kol pradeda tvirt?ti, po to pas?doma, suberiami malti prieskoniai bei smulkintos prieskonin?s darov?s ir tolygiai išmaišoma.

Pripainimas ES lygiu suteikia galimyb? š? gamin? enklinti specialiu ES enklu su nuoroda „Garantuotas tradicinis gaminys“. Tai parodo, jog šio produkto pavadinimas yra saugomas nuo bet kokio tiesioginio ar netiesioginio jo komercinio naudojimo, imitavimo ar m?gdiojimo, arba kitos veiklos, kuri gal?t? klaidinti vartotoj?.

Europos S?jungoje iš viso yra ?registruota daugiau kaip 1 200 ?vairi? s?rio, m?sos, vaisi? ir darovi?, alaus, konditerijos bei kit? em?s ?kio ir maisto produkt? pavadinim?. Tai rodo, kad gamintojams yra naudingas j? produkt? pripainimas, nes tai suteikia produktui išskirtinum? ir didesn? pridedam?j? vert?.

Kaip nustatyta Europos Reglamente, saugomus pavadinimus turintiems produktams privaloma produkto specifikacija, kuri kartu su paraiška registravimui paskelbta ES Oficialiajame leidinyje (OL 2013 C237, p. 40), taip pat privaloma ir nepriklausomos institucijos atitikties produkto specifikacijai kontrol?. Tod?l gamintojai, norintys gaminti ir enklinti š? gamin? specialiu ES enklu, turi kreiptis ? Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyb? (VMVT) ir sudaryti su ja sutartis d?l produkto kontrol?s.

Paraišk? parengimo bei kontrol?s išlaidos iš dalies gali b?ti kompensuojamos iš ES ar valstyb?s l?š?. Be to, ES lygiu ?registruot? produkt? gamintojai gali teikti Europos Komisijai projektus d?l toki? produkt? propagavimo ir vartojimo skatinimo ES ar tre?iosiose šalyse finansavimo. Tai padeda išgarsinti gaminamus produktus ir sudaro geresnes realizavimo galimybes. 

Pripainimo Europos S?jungoje laukia ir dar 2 lietuviški produktai: s?ris Liliputas ir Dauj?n? namin? duona. Tikim?s, kad ir kiti Lietuvos gamintojai, kurie dar neumiršo, kaip gaminti skan? tradicin? al?, tikru d?mu kvepian?ius m?sos gaminius ar kitus pagal senas tradicijas regioninius maisto produktus, aktyviai teiks paraiškas saugom? nuorod? lietuviškiems produktams registruoti.

em?s ?kio ministerijos informacija

kitos naujienos


Apie projektą | Taisyklės | Slapukai | Registracija | Paslaugos vartotojams | Reklama | Kontaktai

Visos teisės priklauso: UAB "Optimalios sistemos". Kopijuoti puslapio turinį be sutikimo draudžiama ©.   Sukūrė: Softisite™
Nauja ir naudota žemės ūkio technika, žemės ūkio technikos dalys, technikos nuoma, žemės ūkio paslaugos, sodo technika, miško technika. Skelbimų portalas.