Telefono Nr.
Slaptažodis
Naujas vartotojas
Slaptažodžio priminimas
 
 
  Šiandien: 2023 12 08
Vardadienius švenčia:
Vaidginas, Gedmintė, Zenonas, Cuntilda
 
 

Kaip per al?ius pasir?pinti naminiais gyv?nais

2014.01.24

Spaudiant stipriems šal?iams ypating? d?mes? reik?t? skirti savo augintiniams: tiek kat?m ir šunim, tiek ?kiniams gyv?nams. Svarbu juos apsaugoti nuo šal?io ir pasir?pinti, kad tur?t? pakankamai tinkamo maisto.

Šunys ir kat?s jautr?s nušalimams

Daugelis šun? ir ka?i? myl?toj? ?sitikin?, kad j? augintojus nuo šal?io apsaugo kailis, ta?iau kai termometro stulpelis nukrenta iki -10 laipsni? ar dar emiau, vien tik tokia apsauga keturkojams nepadeda. Pasak Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialist?, kat?s ir šunys yra jautr?s nušalimams ir hipotermijai (bendram k?no atšalimui), tod?l esant labai emai aplinkos temperat?rai nereik?t? j? palikti ilg? laik? lauke. Norint apsaugoti augintinius nuo neigiamo šal?io poveikio, rekomenduojama sutrumpinti j? pasivaikš?iojim? lauke iki dešimties penkiolikos minu?i?.

Jeigu šaltomis dienomis ir naktimis n?ra galimybi? augintinio laikyti patalpoje, svarbu paruošti jam pastog? su šiltu guoliu, apsaugan?i? nuo varbaus v?jo ir didelio speigo. Guolis tur?t? b?ti minkštas ir sausas, nuolat kei?iamas, kad palaikyt? šilum?. Tam tinka šiaudai ar neperšlampan?iu audiniu apsi?tas elastinis put? poliuretanas (porolonas).

Svarbu, kad šaltuoju periodu gyv?nas tur?t? pakankamai vandens. B?tina reguliariai tikrinti, ar jis n?ra ušal?s. Veterinarai primena, kad vanduo visuomet tur?t? b?ti švieias, nes nešvarus gali pakenkti augintinio sveikatai.

Spaudiant šaltukui, nemaiau svarbu, kad gyv?nas tur?t? pakankamai jam tinkamo sotaus maisto.
Keliaujant su augintiniais per didelius šal?ius neder?t? j? palikti vien? automobilyje. Tai kelia didel? pavoj? šunims, kat?ms ir kitiems namuose auginamiems gyv?nams, nes gali ?ti nuo hipotermijos.
Svarbu sukurti tinkamas s?lygas ?kiniams gyv?nams

Daugelis Lietuvoje auginam? ?kini? gyv?n? n?ra atspar?s šal?iui, neprisitaik? iemoti atšiauriomis s?lygomis. Tad gyv?n? laikytoj? pareiga pasir?pinti tinkamomis iemojimo s?lygomis, atitinkan?iomis specifinius, kiekvienai r?šiai b?dingus fiziologinius poreikius.

Kadangi šaltuoju met? laiku gyvuliai negali b?ti laikomi ganyklose, b?tina pasir?pinti gyv?n? laikymo patalpomis – usandarinti langus, duris, kitas angas, paliekant tik ventiliacijai skirtus kanalus, stengtis, kad neb?t? skersv?j?, kreikti tvartus pakankamu kiekiu saus? pakrat?. Be to, gyv?nams reikia duoti pakankam? kiek? vandens ir pašar?. Reik?t? šerti ?vairesniais ir didesn?s energetin?s vert?s pašarais, nes šaltyje reikia daugiau maisto gyv?n? k?no temperat?rai palaikyti.

VMVT specialistai primena, kad grauikams iemos metu sunku prasimaitinti gamtoje, tod?l pel?s ir iurk?s iemoti persikelia ? ?kinius pastatus, r?sius, namus ar kitas šiltas patalpas, kur yra maisto ir vandens. Grauikai ne tik pridaro alos sand?liuojamam derliui, pašarams, bet gali pernešti ?vairias gyv?n? ligas, tod?l ?kininkai tur?t? skirti daugiau d?mesio šiems kenk?jams naikinti.

iem? sud?tingesn?s ir galvij? perveimo s?lygos – reikia juos apsaugoti nuo skersv?j? ir šal?io, prieš kelion? pasir?pinti kokybiškais pakratais ir laikytis veam? gyv?n? gerov?s reikalavim?. Pavyzdiui, nenujunkyt? veršeli? iki dviej? m?nesi? amiaus negalima veti ilgais atstumais, jei lauko temperat?ra kelion?s metu emesn? nei 0 laipsni?. Spaudiant itin stipriems šal?iams, reik?t? atsisakyti vis? gyv?n? perveim? ilgais atstumais.

?kininkai tur?t? inoti, kad net ir giliausi? iem? veterinarijos gydytojai nepataria visiškai izoliuoti gyv?n? ir laikyti juos nuolat udarytus tvartuose ar kitose laikymo vietose. Šiltesniu oru, nesant stipraus v?jo, krituli?, galima išvesti gyvulius pasivaikš?ioti (mocionui), nes tai turi teigiamos ?takos gyv?n? sveikatingumui ir produktyvumui.


kitos naujienos


Apie projektą | Taisyklės | Slapukai | Registracija | Paslaugos vartotojams | Reklama | Kontaktai

Visos teisės priklauso: UAB "Optimalios sistemos". Kopijuoti puslapio turinį be sutikimo draudžiama ©.   Sukūrė: Softisite™
Nauja ir naudota žemės ūkio technika, žemės ūkio technikos dalys, technikos nuoma, žemės ūkio paslaugos, sodo technika, miško technika. Skelbimų portalas.