Telefono Nr.
Slaptažodis
Naujas vartotojas
Slaptažodžio priminimas
 
 
  Šiandien: 2023 12 08
Vardadienius švenčia:
Vaidginas, Gedmintė, Zenonas, Cuntilda
 
 

Dauj?n? namin? duona pripainta ES lygiu

2014.02.21

Vasario 13 d. Europos Komisija ? Saugom? kilm?s vietos nuorod? ir saugom? geografini? nuorod? registr? ?trauk? „Dauj?n? namin?s duonos“ pavadinim?. Šiame registre be „Dauj?n? namin?s duonos“ yra ?registruoti „Lietuviško varšk?s s?rio“ ir midaus „Staklišk?s“, kuriems suteikta saugoma geografin? nuoroda, bei „Sein?/Lazdij? krašto medaus“, kuriam suteikta saugoma kilm?s vietos nuoroda, pavadinimai. Be to, gamini? „Skilandis“ ir „emaitiškas kastinys“, kuriems suteikta garantuoto tradicinio gaminio nuoroda, pavadinimai yra ?registruoti ? Garantuot? tradicini? gamini? registr?.

 

Dauj?n? seni?nijoje rugin? namin? duona duonkep?se krosnyse kepama jau kelis šimtme?ius nuo XVII a. Kiekvienas ?kininkas kepdavo duon? savo šeimos reikm?ms ir tur?jo vis? tam reikaling? ?rang?: girnas gr?dams malti, medinius (?uolinius) duonkubilius tešlai rauginti, molines duonkepes krosnis, medines lies. Visk? pasigamindavo patys ir saugodavo šeimoje bei perduodavo kitai kartai.

„Dauj?n? namin? duona“ yra juoda rugin? duona, kuri? gaminant visas gamybos procesas atliekamas nam? ?kyje laikantis tradicinio metodo – rugini? milt? tešla rauginama l?tai (1–3 paras) savaiminiu raugu mediniame kubiliuke, kuris turi b?ti visas ?uolinis arba ?uolinis tik jo dugnas ar šonini? lenteli? dalis, ir kepama tik arij? arba padin?je krosnyje. ?uolo mediena išsaugo ? duonkubilio sieneles ?sig?rus? raug?, kuris duonai suteikia specifin? skon?, tod?l ?uoliniai gamybos reikmenys yra naudojami daugiau kaip šimt? met? bei perduodami iš kartos ? kart?. Tuo paremta ir duonkubilio neskolinimo kitai šeimininkei tradicija, kad ši neišsinešt? duonos r?gšties ir nesugadint? toje šeimoje susiklos?iusio raugo specifiškumo.

Pripainimas ES lygiu suteikia galimyb? „Dauj?n? namin? duon?“ enklinti specialiu ES enklu su nuoroda „Saugoma geografin? nuoroda“. Šis enklas parodo produkto išskirtinum?, ?gyt? d?l jo geografin?s kilm?s, ir ymi, jog to produkto pavadinimas yra saugomas nuo bet kokio tiesioginio ar netiesioginio jo komercinio naudojimo, imitavimo ar kitos veiklos, kuri gal?t? klaidinti vartotoj?.

Saugomus pavadinimus turintiems produktams privaloma produkto specifikacija, kuri? kartu su paraiška galima rasti em?s ?kio ministerijos interneto tinklalapyje nuoroda /index.php?-214639144. Atitikt? produkto specifikacijai kontroliuoja nepriklausoma institucija – Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba.

ES lygiu saugom? nuorod? registravimo paraišk? parengimo bei kontrol?s išlaidos gali b?ti iš dalies kompensuojamos iš ES ar valstyb?s l?š?. Be to, ES lygiu ?registruot? produkt? gamintojai gali teikti Europos Komisijai projektus d?l toki? produkt? propagavimo ir vartojimo skatinimo ES ar tre?iosiose šalyse finansavimo, kas padeda išgarsinti savo gaminamus produktus bei sudaro geresnes realizavimo galimybes.

ES yra ?registruota daugiau kaip 1 200 ?vairi? em?s ?kio ir maisto produkt?, išskyrus vynus ir spiritinius g?rimus, pavadinim?. Tai rodo, jog toks produkt? pripainimas gamintojams yra naudingas, nes suteikia produktui išskirtinum? ir didesn? pridedam?j? vert?. Tod?l kvie?iame gamintojus, kuri? produkt? kokyb? ar savyb?s yra glaudiai susijusios su geografine vietove arba ilgamet?mis gamybos tradicijomis, teikti registracijos paraiškas, kad toki? lietuvišk? produkt? pavadinimai ?gyt? apsaug? ES lygiu.

Daugiau informacijos apie ES lygiu saugomas nuorodas, j? registracij?, kontrol? bei apsaug?  galima rasti em?s ?kio ministerijos interneto tinklalapyje .

 
em?s ?kio ministerijos informacija


kitos naujienos


Apie projektą | Taisyklės | Slapukai | Registracija | Paslaugos vartotojams | Reklama | Kontaktai

Visos teisės priklauso: UAB "Optimalios sistemos". Kopijuoti puslapio turinį be sutikimo draudžiama ©.   Sukūrė: Softisite™
Nauja ir naudota žemės ūkio technika, žemės ūkio technikos dalys, technikos nuoma, žemės ūkio paslaugos, sodo technika, miško technika. Skelbimų portalas.