Telefono Nr.
Slaptažodis
Naujas vartotojas
Slaptažodžio priminimas
 
 
  Šiandien: 2024 03 03
Vardadienius švenčia:
Tulė, Kunigunda, Nonita (Nona)
 
 

Koki? reikalavim? b?tina laikytis prekiaujant maisto produktais Kaziuko ir kitose mug?se

2014.02.27

Kasmet kovo pradioje didiuosiuose Lietuvos miestuose šurmuliuoja Kaziuko mug?, kurioje ?mon?s, šeimos ?keliai ir pavieniai mon?s si?lo ?sigyti tradicini? ir netradicini? m?sos, duonos, konditerijos gamini?, saldumyn?. Ta?iau kiekvienais metais Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriai tikrindami, ar prekiaujama saugiais ir kokybiškais maisto produktais, randa nemaai paeidim?.

Vilniaus VMVT viršininko pavaduotoja Daiva Ruelien? atkreipia d?mes?, kad kiekvienos Kaziuko mug?s metu daniausiai nustatomi tie patys paeidimai. „Maisto produktai laikomi tiesiog ant em?s, nors reik?t? – ant pad?kl?. Danai nesilaikoma gamini? laikymo s?lyg?, kurias nurodo gamintojas. Produktus prekiautojai sudeda ant lentyn?, ta?iau laiko atvirai net ir lyjant ar sningant, tod?l jie neapsaugomi nuo taršos patekimo. Neretai maisto produktai, ypa? maisto papildai, yra netinkamai paenklinti, etiket?je naudojami sveikatinimo teiginiai. Be to, ne visi mug?s dalyviai gali pateikti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo paym?jimus“, - sako D.Ruelien?.

VMVT primena prekybininkams, koki? reikalavim? b?tina laikytis, kad Kaziuko mug?s sve?iai ?sigyt? saugi?, kokybišk? ir teisingai paenklint? maisto produkt?.

Reikia tur?ti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo paym?jim?. Norint mug?se prekiauti maisto produktais b?tina tur?ti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo paym?jim?. Tokius paym?jimus išduoda teritorin?s VMVT. Svarbu tai, kad vienkartiniai paym?jimai n?ra išduodami, net jeigu planuojate prekiauti tik vienos mug?s metu. Mat net ir nesirengiant maisto tvarkymo veikla verstis nuolat, b?tina utikrinti pagrindinius maisto tvarkymo patalp?, personalo higienos reikalavimus, pasir?pinti tinkamomis maisto produkt? pakavimo mediagomis ir pan. Prekybos, maisto gaminimo vietose turi b?ti švaru ir tvarkinga, darbuotojai, lie?iantys maisto produktus, privalo tur?ti kur nusiplauti rankas arba pakankamai kit? priemoni? asmens higienai palaikyti (dr?gn? vienkartini? servet?li?, popierini? rankšluos?i? ir kt.). Prekiautojai privalo d?v?ti švarius darbo drabuius, b?ti pasitikrin? sveikat? ir išklaus? higienos ini? kurs?.

Leidimai prekiauti mug?s metu. ?mon?s, turin?ios leidimus mameninei, didmeninei prekybai ar gamybai, gali prekiauti mugi? ir šven?i? metu be papildom? leidim?. Tuo tarpu viešojo maitinimo ?mon?s, norin?ios prekiauti rengini? metu, privalo pasir?pinti, kad jiems išduotuose paym?jimuose b?t? numatyta papildoma veikla – maisto tiekimas rengini? metu.

Kaip tinkamai laikyti produktus? Greitai gendantys produktai (uvies, m?sos, pieno gaminiai, konditerijos kepiniai su kremo ?darais) turi b?ti laikomi ne aukštesn?je kaip + 6 laipsni? temperat?roje. Negreitai gendantiems maisto produktams ypating? laikymo s?lyg? ar šaldymo ?rengini? nereikia. Svarbu, kad fasuot? produkt? pakuot?s b?t? nepaeistos. Maisto produktai turi b?ti paenklinti: nurodytas pavadinimas, tinkamumo vartoti terminas, sudedam?j? dali? s?rašas, grynasis kiekis, gamintojo adresas, laikymo s?lygos, kilm?s šalis, alkoholio koncentracija (jei produkto sud?tyje jo yra). alias ir termiškai apdorotas maistas negali b?ti laikomi šalia.

Reikalavimai ?rankiams ir inventoriui. Nepakuota švieia m?sa, paukštiena, uvis ir gatavi maisto produktai, skirti vartoti be papildomo šiluminio apdorojimo, gali b?ti lie?iami tik tam skirtais ?rankiais, m?vint apsaugin?mis pirštin?mis. Turi b?ti naudojamas atskiras ir aiškiai paenklintas inventorius (peiliai, pjaustymo lentel?s, sam?iai ir kt.) aliems ir termiškai apdorotiems produktams. Be to, reikia atskirti inventori?, skirt? pieno, m?sos ar uvies produktams, kepiniams ar darov?ms pjaustyti.

K? b?tina inoti apie maisto produkt? transportavim?? Maistui veti skirtos transporto priemon?s ir tara turi b?ti švar?s. Maisto produktus sud?kite ? d?es, konteinerius, pad?klus, kurie turi b?ti pakelti nuo em?s. Jeigu perveate nefasuotus maisto produktus, konteinerius udenkite dang?iais, kad apsaugotum?te maisto produktus nuo aplinkos taršos. Skirting? r?ši? maistas privalo b?ti gabenamas skirtinguose, paenklintuose konteineriuose ar d??se. Jei maisto produktai yra greitai gendantys ir turi b?ti laikomi tam tikroje temperat?roje, transporto priemon?se turi b?ti ?rengti šaldymo ?renginiai (šaldymo vitrinos, šaldikliai) su reguliuojamu temperat?ros reimu. Juose turi b?ti kontroliniai termometrai.

Iškilus papildomiems klausimams ar norint pasikonsultuoti su VMVT specialistais, galima rašyti el.paštu klausimai@vet.lt, taip pat vis? par? skambinti nemokamu numeriu 8 800 40 403.


kitos naujienos


Apie projektą | Taisyklės | Slapukai | Registracija | Paslaugos vartotojams | Reklama | Kontaktai

Visos teisės priklauso: UAB "Optimalios sistemos". Kopijuoti puslapio turinį be sutikimo draudžiama ©.   Sukūrė: Softisite™
Nauja ir naudota žemės ūkio technika, žemės ūkio technikos dalys, technikos nuoma, žemės ūkio paslaugos, sodo technika, miško technika. Skelbimų portalas.